JazykOnline
VYUČOVANIE NAŽIVO CEZ INTERNET

 
 
 
 
Hlavné menu
 
JazykOnline
Ako to funguje?
Cenník
Všeobecné podmienky
Delenie prekladov
Poradňa
Kontakt
REGISTRÁCIA
Preklady

 
Užívatelské meno:
Heslo:
                    
Poradňa
 
Poradňa
Neváhajte sa na nás obrátiť s akoukoľvek otázkou na : info@jazykonline.sk
 
Ako si vybrať správny slovník?
V prvom rade treba podotknúť, že slovníky rozdeľujeme na výkladové a prekladové. Výkladové sú jednojazyčné (monolingválne) a k heslám je pripojená definícia v danom jazyku. Prekladové slovníky sú tie, ktoré bežný používateľ vyhľadáva zrejme najčastejšie. K heslu v jednom jazyku sú priradené možné významy v druhom jazyku, preto hovoríme o prekladových slovníkoch.
Celý článok...
 
Ktorý jazyk je najťažší?
Ešte počas štúdia som trávila hodiny vo verejných dopravných prostriedkoch. Tam som sa od okolo sediacich, stojacich a visiacich študentov dopočula rôzne teórie o tom, ktorý jazyk je ťažší a prečo. Niekedy som mala chuť zapojiť sa do diskusie, ale vždy som sa nakoniec ovládla.
Absolútnu mieru zložitosti jazyka ako takého si netrúfne stanoviť zrejme nikto. Máme tendenciu porovnávať jazyky na základe toho, čo poznáme my.
Celý článok...
 
Najväčšie omyly pri výučbe cudzích jazykov
Možno si pamätáte ešte zo školských lavíc spôsob výučby, keď ste mali na hodinách cudzích jazykov čítať článok a podčiarkovať si slová, ktorým nerozumiete. Alebo možno máte osobnú skúsenosť (vašu alebo vašich detí) s tým, že sa slovíčka zapisujú do zošitka a potom ich učiteľ skúša pred tabuľou alebo dáva písomku z jednotlivých slovíčok. Skúsim to porovnať so slovenčinou. Napíšte si na papier 5 slov a potom vyskúšajte ku každému pridať synonymum (slovo s rovnakým alebo aspoň podobným významom). Ide to vždy ľahko? Zrejme nie. Preto skúšanie „nabifľovaných“ slovíčok nepovažujem za prínos v rozvoji jazykových schopností v cudzom jazyku.
Celý článok...
 
©2005 JazykOnline s.r.o
Generated in: 0.102 seconds.